Zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2020r. planuje przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej według następującego harmonogramu spotkań:

08.09.2020, 11.09.2020, 15.09.2020, 18.09.2020, 22.09.2020, 25.09.2020.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej       w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, w godzinach   9.00-15.30. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) do dnia 24.07.2020r. faxem na numer 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl .

 

Przejdź do treści