Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2021r. planuje przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej według następującego harmonogramu spotkań:

07.09.2021, 10.09.2021, 14.09.2021, 17.09.2021, 21.09.2021, 24.09.2021.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej       w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, w godzinach   9.00-15.30. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) do dnia 31.07.2021r. faxem na numer 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Przejdź do treści