9 września obchodzimy Światowy Dzień Świadomości FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)

Ma on na celu uświadomienie przyszłym mamom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego szkodliwego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka. Jego celem jest również zwrócenie uwagi na problemy osób z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz podjęcie zagadnienia profilaktyki, diagnozy, terapii oraz wsparcia dzieci z FAS i ich rodzin.

Przejdź do treści