Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2022r. planuje przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, od godz. 9.00. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony ośrodka) do dnia 05.08.2022r. faxem na numer 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl . Osobą do kontaktu jest pani Lidia Nikonowicz.

Do pobrania:

Przejdź do treści