Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2022r. planuje przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej [. . .]

Przeczytaj Więcej

Życzenia na Dzień Dziecka 2022 r.

Kolorowych snów…

Uśmiechu od ucha do ucha…

Pięknych bajek na dobranoc…

Własnego pieska i kotka…

Co dzień nowych przygód…

Butów siedmiomilowych…

Gwiazdki z nieba…

Wspaniałych przyjaciół…

I wesołej rodzinki!

Z okazji Dnia Dziecka życzą [. . .]

Przeczytaj Więcej

Komunikat w sprawie adopcji dzieci z Ukrainy

Komunikat w sprawie adopcji dzieci z Ukrainy przebywających na terytorium RP w wyniku konfliktu zbrojnego w ich kraju, sporządzony na podstawie noty Ambasady Ukrainy w RP oraz noty informacyjnej Stałego Biura HCCH, przekazanych przez [. . .]

Przeczytaj Więcej

Zaproszenie na szkolenie dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że w grudniu 2021r. planuje przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej [. . .]

Przeczytaj Więcej

9 września obchodzimy Światowy Dzień Świadomości FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)

Ma on na celu uświadomienie przyszłym mamom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego szkodliwego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka. Jego celem jest również zwrócenie uwagi na problemy [. . .]

Przeczytaj Więcej

Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2021r. planuje przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej według następującego harmonogramu spotkań:

07.09.2021, 10.09.2021, 14.09.2021, 17.09.2021, 21.09.2021, 24.09.2021.

Spotkania [. . .]

Przeczytaj Więcej
Przejdź do treści