Oferta ośrodka

Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oferuje:

 • pomoc i wsparcie w procedurze  przysposobienia dziecka;
 • profesjonalne szkolenie w przygotowaniu rodzin do odpowiedzialnego podjęcia roli rodziców adopcyjnych;
 • diagnozę  psychologiczno – pedagogiczną dzieci i rodzin;
 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną i z zakresu prawa rodzinnego osobom, które przysposobiły dziecko i rodzinom naturalnym;
 • wspieranie i pomoc kobietom w ciąży oraz rodzinom w sytuacji kryzysowej;
 • wsparcie postadopcyjne osób, które przysposobiły dziecko w wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez:
 1. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 2. poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną,
 3. pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 4. pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku prowadzi systemową terapię rodzinną, która wzmacnia system rodzinny, porządkuje relacje i wyzwala potencjał członków rodziny do pokonywania zaistniałych trudności. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub osobiście.

SŁUŻYMY PROFESJONALNĄ POMOCĄ WSPARCIEM I DYSKRECJĄ

Przejdź do treści