Opieka postadopcyjna

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ADOPCYJNYCH

Uczestnikiem mogą być rodziny adopcyjne, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem naszego Ośrodka i wyrażą chęć uczestnictwa w grupie wsparcia.

Grupa wsparcie służy wspieraniu i integrowaniu rodzin adopcyjnych. Stanowi kontynuację procesu zdobywania wiedzy i kompetencji rodzicielskich rozpoczętego w okresie preadapcyjnym. Daje możliwość rozwijania już nabytych umiejętności, korzystania ze wspólnych doświadczeń i wspierania się w sytuacjach trudnych. W związku z tym grupa wsparcia sama w sobie jest źródłem pomocy.

Cele spotkań:

  • Integracja rodzin adopcyjnych poprzez  budowanie przynależności, zrozumienia i akceptacji.
  • Możliwość uzyskania pomocy i wspierania w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z funkcjonowania w roli rodziców adopcyjnych.
  • Strategie rozwiązywania trudności wychowawczych uwzględniających specyfikę adopcji – psychoedukacja.
  • Pogłębianie kompetencji własnych rodzin adopcyjnych.

Formy i metody pracy:

  • Praca z grupą uwzględniająca specyfikę pracy z grupą.
  • Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, analiza przypadków.
  • Elementy psychoedukacji i treningu umiejętności wychowawczych, dostarczanie materiałów poglądowych i literatury.

 

 

Przejdź do treści