Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku zaprasza wszystkich chętnych rodziców adopcyjnych do udziału w grupie wsparcia organizowanej na terenie Ośrodka przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku. Ta forma pomocy daje możliwość przebywania w grupie osób będących w podobnej sytuacji i mających podobne problemy na co dzień. Zmniejsza to poczucie bezradności, wyobcowania i osamotnienia.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie lub mailowo do dn. 30.06.2012 r.

adopcja.bialystok@rops-bialystok.pl  

tel. (85) 742 68 38

Informacje o terminie pierwszego spotkania zamieścimy na naszej stronie internetowej.