Z dniem 01 listopada 2012 r. nastąpi zmiana siedziby Ośrodka Adopcyjnego w Łomży.

Nasz nowy adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Ośrodek Adopcyjny

ul. Aleja Legionów 27

18-400 Łomża

więcej informacji w zakładce Kontakt