Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaproponował zmianę art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w kwestii dotyczącej adopcji ze wskazaniem.

Pismo wystawione do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w załączeniu.

 

Materiały do pobrania: