W 2013 roku Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził 62 adopcje zakończone prawomocnym postanowieniem sądu, co umożliwiło 72 dzieciom znalezienie nowych rodziców. Aby doszło do wyżej wymienionych adopcji pracownicy Ośrodka Adopcyjnego przeprowadzili: 430 badań psychologiczno- pedagogicznych, 153 sesje indywidualne, 54 wywiady adopcyjne i 50 wywiadów środowiskowych. Sporządzono 76 wniosków adopcyjnych oraz 81 opinii psychologiczno- pedagogicznych na potrzeby sądu.

W 2013 roku Ośrodek Adopcyjny przeszkolił 104 kandydatów, a także zakwalifikował do przysposobienia 140 osób.

Psycholodzy i pedagodzy Ośrodka w ciągu całego roku udzielili 729 porad związanych z adopcją i wychowaniem dziecka w rodzinie.