Zjawisko upodabniania, tak często obserwowane wśród rodzin adopcyjnych jest, jak udowodniły badania, faktem naukowym. Niezwykłym następstwem przebywania i zespolenia ze sobą nowych rodziców i ich dzieci jest ta sama mina, ruchy, gesty…

Czy to możliwe, że ludzie niespokrewnieni ze sobą mogą się do siebie upodabniać?

Słowo konwergencja pochodzi z łaciny (convergere – zbierać się) i oznacza upodobnienie emocji przeżywanych przez osoby często przebywające razem.

Psychologowie społeczni Dacher Keltner i Cameron Anderson dwukrotnie (w odstępie kilku miesięcy) badali „chodzące ze sobą” pary, a także studentów mieszkających w jednym pokoju w akademiku. I dowiedli, że po kilku miesiącach tak partnerzy, jak i współlokatorzy upodobnili się pod względem przeżywanych emocji. Co więcej, te pary, które się upodobniły bardziej, były bardziej zadowolone ze związku i rzadziej się rozchodziły. Jeszcze dobitniej pokazały zjawisko konwergencji badania Roberta Zajonca i współpracowników, którzy prosili badanych, by oceniali podobieństwo twarzy par długoletnich małżonków. Przy czym część zdjęć małżonków pochodziła z początku ich znajomości, a część zrobiono po 25 latach
spędzonych razem.

Wśród tych pierwszych zdjęć badani nie byli w stanie wskazać, kto z kim stanowi parę, ale bez problemu potrafili wyłonić pary na podstawie zdjęć, jakie zrobiono im po latach spędzonych razem. Ich twarze upodobniły się w efekcie przeżywania zbieżnych emocji, które wpływają na ukształtowanie mięśni twarzy.

Okazuje się, że kto z kim przestaje, takim się staje. Ale dlaczego tak się dzieje?

Odpowiada za to mechanizm mimikry, czyli bezwiednej, spontanicznej tendencji
do naśladowania innych ludzi, ich gestów czy mimiki, a także do zarażania się ich nastrojami i uczuciami. Ten tzw. efekt kameleona wywołuje wzrost sympatii. Mamy tu do czynienia
z wzajemną relacją: lubimy tych, którzy nas naśladują, a zarazem skłonni jesteśmy naśladować tych, których lubimy.

Autor: Ewa Rojek – Psycholog

Na podstawie:

http://www.charaktery.eu/slownik-psychologiczny/K/222/Konwergencja-emocjonalna/