Dnia 20 sierpnia 2015r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie zmiany wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego, karty dziecka oraz metryki prowadzenia sprawy.

W załączeniu treść rozporządzenia dotycząca w/w zmian oraz wzory dokumentów do druku.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITY SPOŁECZNEJ

KWESTIONARIUSZ WYWIADU ADOPCYJNEGO, KARTY DZIECKA ORAZ METRYKI PROWADZENIA SPRAWY