Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2019r. przeprowadzi szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej według następującego harmonogramu spotkań:

  • 03.09.2019
  • 06.09.2019
  • 13.09.2019
  • 20.09.2019
  • 24.09.2019
  • 27.09.2019.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, w godzinach  9.00-15.30. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) do dnia 31.07.2019r. faxem na numer 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. Przewiduje się 20- osobową grupę szkoleniową.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy