KADRA OŚRODKA ADOPCYJNEGO w BIAŁYMSTOKU:

STANOWISKA DO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY:

KIEROWNIK – Pedagog – Katarzyna Renczyńska katarzyna.renczynska@rops-bialystok.pl

Psycholog – Jolanta Gościewska jolanta.gosciewska@rops-bialystok.pl

Psycholog – Ewa Eliza Rojek ewa.rojek@rops-bialystok.pl

Psycholog – Lidia Nikonowicz lidia.nikonowicz@rops-bialystok.pl

WOJEWÓDZKI BANK DANYCH:

Leszek Godlewski leszek.godlewski@rops-bialystok.pl

STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH:

Główny specjalista – Ryszarda Leśniewska ryszarda.lesniewska@rops.bialystok.pl

zamiejscowe stanowiska w ŁOMŻY:

STANOWISKA DO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY:

KIEROWNIK – Pedagog- Renata Tyrolska renata.tyrolska@rops-bialystok.pl

Pedagog – Edyta Kowalewska edyta.kowalewska@rops-bialystok.pl

Psycholog – Anna Grabowska anna.grabowska@rops-bialystok.pl

Psycholog – Marta Piwowarska marta.piwowarska@rops-bialystok.pl