Podlaski Przegląd Społeczny

Strona ROPS w Białymstoku

Strona główna ROPS w Białymstoku

Elektroniczna Książka Podawcza

Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Zamówienia publiczne poniżej 14.000 €

[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez doradcę -osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie prawnym – AKTUALNE

Czytaj całość

[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez doradcę -osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie psychologicznym – AKTUALNE

Czytaj całość

[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej – świadczonej przez osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL – w zakresie zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

[2013] Wykonanie usługi opiekuna procesu LZI świadczonej przez osobę fizyczną rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

[2013] Prowadzenie usługi doradczej świadczonej przez dwóch doradców – osób fizycznych rozumianych jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL – dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez dwóch doradców – osób fizycznych rozumianych jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL – w zakresie opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez dwóch doradców – osób fizycznych rozumianych jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL – w zakresie aktywnej integracji – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Trening interpersonalny” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie spotkań roboczych na temat: „Diagnoza systemowa rodziny. Diagnoza przemocy w rodzinie” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie usługi pilota wizyt studyjnych – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Trening interpersonalny” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie spotkań roboczych na temat: „Diagnoza systemowa rodziny. Diagnoza przemocy w rodzinie” dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” na poziomie podstawowym – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” na poziomie podstawowym – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie spotkań roboczych na temat: „Interwencja a pomoc w pracy zespołu interdyscyplinarnego” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanych trenerów pn. „TZA I stopnia” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Trening interpersonalny” – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego terapeutę, pn. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” na poziomie podstawowym – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanych trenerów pn. „TZA I stopnia” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego pod nazwą „Mediacje rodzinne” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie warsztatów dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie usługi doradczej dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych przez doradcę w zakresie prawnym – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” na poziomie podstawowym – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego pod nazwą „Mediacje rodzinne” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Trening interpersonalny” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „TZA I stopnia” – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Czytaj całość

Przeprowadzenie usługi doradczej dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych przez doradcę w zakresie psychologicznym – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie usługi doradczej dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych przez doradcę w zakresie prawnym – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkoleń, pt. „Współpraca PUP i OPS/PCPR w aktywizacji osób bezrobotnych” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkoleń, pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS, CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie dwóch warsztatów „Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie dwóch warsztatów „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie dwóch warsztatów „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie dwóch warsztatów „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego pod nazwą „Mediacje rodzinne” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie dwóch warsztatów „Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie dwóch warsztatów „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie dwóch warsztatów „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie dwóch warsztatów „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne” – NIE ROZTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Prawo Zamówień Publicznych” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego pod nazwą „Mediacje rodzinne” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego pod nazwą „Mediacje rodzinne” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Zespoły interdyscyplinarne – jako forma współpracy międzyinstytucjonalnej w wspieraniu bezrobotnych” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Usługi rynku pracy a praca socjalna” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Skuteczna i kompleksowa pomoc wspólnym klientom ops/pcpr i pup w ramach zespołów interdyscyplinarnych” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Ochrona danych osobowych” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Znowelizowane prawo pracy” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego pod nazwą „Mediacje rodzinne” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Przeprowadzenie szkolenia „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Trening interpersonalny” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Zawieranie kontraktów socjalnych” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Przemoc – diagnoza, interwencja i pomoc” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Prawa mieszkańców i pracowników dps” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Metody pracy z mieszkańcami dps” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Praca z rodziną metodą genogramu” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Praca z dzieckiem i osobą agresywną” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Praca socjalna z osobami bezdomnymi” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Metody pracy z wychowankiem placówki” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej pomocy” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Trening umiejętności kierowniczych” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia? – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie „Superwizji dla pracowników dps” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie warsztatów dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie warsztatów „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie – w ramach procedury NK” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie warsztatów „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie – w ramach procedury NK” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Prawo Zamówień Publicznych” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „TZA I stopnia” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie „Superwizji dla pracowników ops i pcpr” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie „Superwizji dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (pow)” – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie „Superwizji dla pracowników dps” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie „Superwizji dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (pow)” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego przez certyfikowanego trenera pn. „Mediacje rodzinne” – NIE ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Świadczenie usług transportowych podczas wizyt studyjnych – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy…” – ROZSTRZYGNIĘTO

Przeprowadzenie usługi pilota wizyt studyjnych – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość

Przeprowadzenie szkolenia „Równość szans kobiet i mężczyzn” – ROZSTRZYGNIĘTO

Przeprowadzenie usługi doradczej przez dwóch doradców w zakresie aktywnej integracji oraz opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów – ROZTRZYGNIĘTO

Prowadzenie usługi doradczej dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – ROZTRZYGNIĘTO

Przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej – ROZTRZYGNIĘTO

Wykonanie usługi opiekuna cyklu dla LZI – ROZSTRZYGNIĘTO