Podlaski Przegląd Społeczny

Strona ROPS w Białymstoku

Strona główna ROPS w Białymstoku

Elektroniczna Książka Podawcza

Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Aktualności

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna: „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” 9-12 kwietnia 2013 r.

Czytaj całość

[PROŚBA O PRZESŁANIE INFORMACJI] Pismo skierowane do podmiotów ekonomii społecznej

Czytaj całość

[INFORMACJA] Portal dotyczący ekonomii społecznej www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Kurs specjalistyczny: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Kursy specjalistyczne: „Język migowy”, „Mediacje rodzinne”

Czytaj całość

[LZI] Dyżury opiekuna LZI – Bożena Sury

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Seminarium skierowane do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujących w gminach województwa podlaskiego – 5 kwietnia 2013 r.

Czytaj całość

[INFORMACJA] Ruszyliśmy z bezpłatnym doradztwem dla OPS i PCPR!

Czytaj całość

[2013] Informacje o zasadach rekrutacji w projekcie systemowym – regulamin rekrutacji

Czytaj całość

[INFORMACJA] Projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” 2013 r.

Czytaj całość

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że Uchwałą Nr XXIV/289/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 roku przyjęto „Wieloletni plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020″

Czytaj całość

[INFORMACJA] Streszczenie raportu ewaluacji ex-post projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”

Czytaj całość

Informacja o uruchomieniu regionalnego portalu dotyczącego ekonomii społecznej.

Czytaj całość

[UWAGA!] Zmiana dyżurów Pani Krystyny Golubiewskiej!

Czytaj całość

[UWAGA!] Zmiana dyżuru Pani Małgorzaty Lawda!

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] II Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń – 17.12.2012 r.

Czytaj całość

[Zaproszenie] zaprasza do udziału w kursie specjalistycznym skierowanym do pracowników instytucji pomocy społecznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej, pt. „Trening interpersonalny”

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna: „System wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego” 03-07.12.2012 r.

Czytaj całość

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] „Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej” 23 listopada 2012 r. – REKRUTACJA TRWA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna: „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych” 27-30 listopada 2012 r.

Czytaj całość

Konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna: „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” 16-19.10.2012 r.

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej na przykładzie województwa małopolskiego i śląskiego” 23-26.10.2012 r.

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Spotkanie robocze: „Diagnoza systemowa rodziny. Diagnoza przemocy w rodzinie.”

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Seminarium: „Partnerstwa międzysektorowe na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie” 04.10.2012 r.

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Szkolenia: „Aktywizacja osób bezrobotnych…” i „Współpraca PUP i OPS/PCPR…” – PUP

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Kurs specjalistyczny: „Trening interpersonalny” – IPS

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] SZKOLENIA! KURSY! – OPS, PCPR, PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Specjalistyczny kurs: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna „System wsparcia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych” 26-28.09.2012 r.

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Spotkania robocze w subregionach „Interwencja a pomoc w pracy zespołu interdyscyplinarnego”

Czytaj całość

[INFORMACJA] Trwa rekrutacja do udziału w warsztatach dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL)

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Szkolenie: „Praca socjalna z osobami bezdomnymi” 11-12.09.2012 r. – pracownicy organizacji pozarządowych działający w sferze pomocy i integracji społecznej

Czytaj całość

[INFORMACJA] Bezpłatne doradztwo w zakresie funkcjonowania Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Szkolenia: „Prawo Zamówień Publicznych”, „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy”, „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”

Czytaj całość

[UWAGA] Zamiana dyżuru doradcy Pani Małgorzaty Lawda!

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Szkolenie „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach procedury NK”

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna „Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej”

Czytaj całość

UWAGA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA I WARSZTATY!

Czytaj całość

Rekrutacja na studia magisterskie uzupełniające.

Czytaj całość

Zaproszenie na szkolenia „TECHNIKI NEGOCJACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”, „TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH”

Czytaj całość

Uwaga!!!

Czytaj całość

Zaproszenie na szkolenia „TECHNIKI NEGOCJACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”, „TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH” , „TRENING INTERPERSONALNY”

Czytaj całość

Zaproszenie na szkolenia „TECHNIKI NEGOCJACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”, „TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH”, „ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE – JAKO FORMA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ W WSPIERANIU BEZROBOTNYCH”, „PRACA Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC W RODZINIE”, „PRZEMOC-DIAGNOZA, INTERWENCJA I POMOC”, „TRENING INTERPERSONALNY”, „PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI BEZDOMNYMI”, „INTERWENCJA KRYZYSOWA – PODSTAWY PROFESJONALNEJ POMOCY”

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w jednodniowych warsztatach dotyczących ekonomii społecznej.

Czytaj całość

Uwaga!!! zmiana terminu szkolenia „JAK SKUTECZNIE TWORZYĆ GRUPY WSPARCIA?”

Czytaj całość

Zaproszenie w szkolenie „ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE – JAKO FORMA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ W WSPIERANIU BEZROBOTNYCH”

Czytaj całość

Ostatnie wolne miejsca na wizytę studyjną do województwa zachodniopomorskiego w terminie 18-22 czerwca 2012 r.

Czytaj całość

Uwaga! zamiana dyżurów Pani Bożeny Sury.

Czytaj całość

Zaproszenie do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, organizowanej w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w jednodniowych warsztatach „Praca z przypadkiem”

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w szkoleniach „PRACA Z OSOBĄ ZABURZONĄ PSYCHICZNIE I JEJ RODZINĄ”, „STRES, WYPALENIE ZAWODOWE I ASERTYWNOŚĆ”

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w szkoleniach „METODY PRACY Z MIESZKAŃCAMI DPS”, „PRAWA MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW DPS”, oraz kursie „SUPERWIZJE DLA PRACOWNIKÓW DPS”

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w szkoleniach „IDENTYFIKACJA POTRZEB I PROJEKTOWANIE WSPARCIA AKTYWIZACYJNEGO DLA KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”, „ZAWIERANIE KONTRAKTÓW SOCJALNYCH”, oraz kursie „SUPERWIZJE DLA PRACOWNIKÓW OPS I PCPR”

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w szkoleniach „JAK SKUTECZNIE TWORZYĆ GRUPY WSPARCIA?”, „SPOSOBY NEGOCJACJI I RADZENIA SOBIE Z PSYCHOMANIPULACJĄ”

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w szkoleniach „METODY PRACY Z WYCHOWANKIEM PLACÓWKI”, „PRACA Z RODZICAMI DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ”

Czytaj całość

Zaproszenie na warsztaty „PRACA Z PRZYPADKIEM” w ramach cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w dwudniowym szkoleniu: „PODSTAWY PRACY Z OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY W RODZINIE RAMACH PROCEDURY NK”

Czytaj całość

Zaproszenie w szkoleniach „USTAWA O WSPIERANIU RODZIN I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ”, „USŁUGI RYNKU PRACY A PRACA SOCJALNA”, „ZNOWELIZOWANE PRAWO PRACY”, „ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE – JAKO FORMA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ W WSPIERANIU BEZROBOTNYCH”

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w szkoleniach „USŁUGI RYNKU PRACY A PRACA SOCJALNA”, „ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE – JAKO FORMA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ W WSPIERANIU BEZROBOTNYCH”

Czytaj całość

Zaproszenie na wizytę studyjną w woj. pomorskim „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”

Czytaj całość

Zaproszenie do udziału w specjalistycznym kursie: „TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI I STOPNIA”

Czytaj całość

Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie podlaskim”

Czytaj całość

Zaproszenie na specjalistyczny kurs „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

Czytaj całość

Zaproszenie na wizytę studyjną w woj. małopolskim „Model duński w domu pomocy społecznej – nowa jakość pracy”

Czytaj całość

Zaproszenie na specjalistyczny kurs „Superwizje dla pracowników POW”

Czytaj całość

Zaproszenie na wizytę studyjną w woj. podlaskim „Ekonomia społeczna w woj. podlaskim doswiadczenia i dobre praktyki”

Czytaj całość

Zaproszenie na specjalistyczny kurs „Mediacje rodzinne”

Czytaj całość

Zaproszenie na wizytę studyjną w woj. mazowieckim „Praca socjalna metodą CAL”

Czytaj całość

Zaproszenie na Seminarium LZI

Informacja – Studia podyplomowe

Czytaj całość

Projekt systemowy „BĄDŹ AKTYWNY, BĄDŹ NAJLEPSZY…” 2012

Czytaj całość

Zaproszenie na Konferencję rekrutacyjną

Czytaj całość

Informacja dotycząca bezpłatnego szkolenia: „Współpraca się opłaca…”

Czytaj całość