Podlaski Przegląd Społeczny

Strona ROPS w Białymstoku

Strona główna ROPS w Białymstoku

Elektroniczna Książka Podawcza

Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Relacje z działań

Relacja ze szkolenia „Praca socjalna z osobami bezdomnymi” 06-07.08.2012 r.

Czytaj całość

Relacja z warsztatów „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej” 30.07 i 31.07.2012 r.

Czytaj całość

Relacja z warsztatów dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych – „Praca z przypadkiem”

Czytaj całość

Relacja z warsztatów „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne” 09.07 i 12.07.2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej” 18-19.06 i 28-29.06.2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej” 25-26.06 i 27-28.06.2012 r.

Czytaj całość

Relacja z kursu specjalistycznego „Superwizje dla pracowników domów pomocy społecznej”

Czytaj całość

Relacja z kursu specjalistycznego „Superwizje dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie”

Czytaj całość

Relacja z wizyty studyjnej „Metody pracy socjalnej realizowane w partnerstwie”

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia?”

Czytaj całość

Relacja z kursu specjalistycznego „Trening Zastępowania Agresji I stopnia”

Czytaj całość

Relacja z I spotkania Zespołu Ekspertów ds. opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej 9 maja 2012 r.

Czytaj całość

Relacja z kursu specjalistycznego „Mediacje rodzinne” 21-23.05 i 04-06.06.2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Usługi rynku pracy a praca socjalna” 17-18.05, 23-24.05 i 04-05.06.2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Metody pracy z wychowankiem placówki” 04-05.06.2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Metody pracy z mieszkańcami dps” 30-31.05.2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” 28-29.05 i 30-31.05.2012 r.

Czytaj całość

Relacja z kursu specjalistycznego „Praca z osobą stosująca przemoc w rodzinie”

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną” 24-25.04 i 28-29.05.2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Praca z rodziną metodą genogramu” 17-18.05 i 24-25.05.2012 r.

Czytaj całość

Relacja z warsztatów „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie – w ramach procedury NK” 21-22.05.2012 r.

Czytaj całość

Wizyta studyjna PWD „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” 15 – 18 maj 2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej” 14.05 i 15.05.2012 r.

Czytaj całość

Relacja ze szkolenia „Ochrona danych osobowych” 27.04.2012 r.

Czytaj całość

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie podlaskim” 23-25 kwietnia 2012 r.

Czytaj całość

Wizyta studyjna PWD „Model duński w domu pomocy społecznej – nowa jakość pracy” 17-20 kwietnia 2012 r.

Czytaj całość

Relacja z wizyty studyjnej „Praca socjalna metodą CAL”

Czytaj całość

Relacja z I Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń

Czytaj całość

Superwizje dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

Czytaj całość

Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – doświadczenia i dobre praktyki” 29-30 marca 2012 r.

Czytaj całość

Relacja z seminarium dla przewodniczących Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych 26.03.2012 r.

Czytaj całość

Konferencja rekrutacyjna 14 luty 2012 r.

Czytaj całość