Podlaski Przegląd Społeczny

Strona ROPS w Białymstoku

Strona główna ROPS w Białymstoku

Elektroniczna Książka Podawcza

Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Wpisy miesiąca: Marzec 2013

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna: „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” 9-12 kwietnia 2013 r.

Czytaj całość

[PROŚBA O PRZESŁANIE INFORMACJI] Pismo skierowane do podmiotów ekonomii społecznej

Czytaj całość

[INFORMACJA] Portal dotyczący ekonomii społecznej www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Kurs specjalistyczny: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Kursy specjalistyczne: „Język migowy”, „Mediacje rodzinne”

Czytaj całość

[LZI] Dyżury opiekuna LZI – Bożena Sury

Czytaj całość

[ZAPROSZENIE] Seminarium skierowane do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujących w gminach województwa podlaskiego – 5 kwietnia 2013 r.

Czytaj całość

[INFORMACJA] Ruszyliśmy z bezpłatnym doradztwem dla OPS i PCPR!

Czytaj całość

[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez doradcę -osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie prawnym – AKTUALNE

Czytaj całość

[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez doradcę -osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie psychologicznym – AKTUALNE

Czytaj całość

[2013] Informacje o zasadach rekrutacji w projekcie systemowym – regulamin rekrutacji

Czytaj całość

[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej – świadczonej przez osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL – w zakresie zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej – ROZSTRZYGNIĘTO

Czytaj całość