Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Usługi transportowe na potrzeby organizacji wizyty studyjnej oraz specjalistycznych kursów wyjazdowych – ROZSTRZYGNIĘTO

ROPS.IV.POKL.3321.10/2012 2012-09-06 2012-09-14 10:00 Data rozstrzygnięcia: 2012-09-14 Stan: ROZSTRZYGNIĘTO

Usługi transportowe na potrzeby organizacji wizyty studyjnej oraz specjalistycznych kursów wyjazdowych w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Dokumenty do pobrania: