Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – ROZSTRZYGNIĘTO

ROPS.IV.POKL.3321-14/2012 2012-11-21 2012-11-29 12:00 Data rozstrzygnięcia: 2012-11-29 12:30 Stan: ROZSTRZYGNIĘTO Świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Dokumenty do pobrania: