Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[2013] Wykonanie usługi opiekuna procesu LZI świadczonej przez osobę fizyczną rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL – ROZSTRZYGNIĘTO

ROPS.IV.POKL.3321.1/4/2013  
Data publikacji: 2013-02-26
Termin składania ofert: 2013-03-01 14:00
Stan: ROZSTRZYGNIĘTO

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie usługi opiekuna procesu LZI świadczonej przez osobę fizyczną rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługi opiekuna procesu LZI świadczonej przez osobę fizyczną rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Oferty spełniły wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym o nr ROPS.IV.POKL.3321.1/4/2013 umieszczonym na stronie internetowej. Przy rozpatrzeniu oferty poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferenta. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić prowadzenie usługi opiekuna LZI Wykonawcy: Pani Bożenie Sury.

Dokumenty do pobrania: