Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej – świadczonej przez osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL – w zakresie zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej – ROZSTRZYGNIĘTO

ROPS.IV.POKL.3321.1/5/2013  
Data publikacji: 2013-03-04
Termin składania ofert: 2013-03-08 10:00
Stan: ROZSTRZYGNIĘTO

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi doradczej – świadczonej przez osobę fizyczną - rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL - w zakresie zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Białystok, dn. 08.03.2013 r.
Zespół opiniujący zapoznał się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi doradczej – świadczonej przez osobę fizyczną - rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL - w zakresie zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Oferta spełniła wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym o nr ROPS.IV.POKL.3321.1/5/2013 umieszczonym na stronie internetowej. Przy rozpatrzeniu oferty poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferenta. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić przeprowadzenie usługi doradczej Wykonawcy: Pani Krystynie Golubiewskiej.

Dokumenty do pobrania: