Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[2013] Informacje o zasadach rekrutacji w projekcie systemowym – regulamin rekrutacji

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
realizujący projekt systemowy

„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, informuje Państwa o zasadach  rekrutacji na działania zaplanowane na rok 2013 (Regulamin do pobrania) i tym samym zachęca do wzięcia udziału w naszym Projekcie. Do form wsparcia przewidzianych w tym roku należą:

  • szkolenia dla kadr jednostek pomocy i integracji społecznej m.in. szkolenia dla kadry kierowniczej, szkolenia wspólne dla pup i ops, kursy specjalistyczne (TZA I stopnia; trening interpersonalny; mediacje rodzinne; asystent osoby niepełnosprawnej; język migowy; terapia skoncentrowana na rozwiązaniach; asystent rodzinny), cykl LZI;
  • Platforma Wymiany Doświadczeń m. in. wizyty studyjne;
  • doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji, opracowania i uaktualniania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów,  zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej i doradztwo psychologiczne i prawne w zakresie LZI;
  • aktywizacja społeczno-ekonomiczna m.in. szkolenia z ekonomii społecznej dla przedstawicieli NGO, jednostek samorządowych i instytucji pomocy społecznej, wizyty studyjne;
  • upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych m. in wizyty studyjne dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej, seminarium.

Szczegółowe informacje o działaniach będą zamieszczane na bieżąco na podstronie internetowej: www.projekt.rops-bialystok.pl, przesyłane do Państwa pocztą elektroniczną  oraz dostępne pod nr telefonu 85 744 22 14.

 Przekazujemy do pobrania Regulamin rekrutacji z załącznikami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych działaniach!!

 

Dokumenty do pobrania: