Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[2013] Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez doradcę -osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie prawnym – AKTUALNE

ROPS.IV.POKL.3321.1/7/2013  
Data publikacji: 2013-03-05
Termin składania ofert: 2013-03-18 12:00
Stan: AKTUALNE

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez doradcę -osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie prawnym w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

 

Dokumenty do pobrania: