Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[ZAPROSZENIE] Seminarium skierowane do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujących w gminach województwa podlaskiego – 5 kwietnia 2013 r.

Przewodnicząca/y Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej
województwa podlaskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizując projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, zaprasza Państwa do udziału w seminarium skierowanym do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujących w gminach województwa podlaskiego.
Tematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie woj. podlaskiego oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Planowane jest omówienie m.in. zagadnień prawnych LZI, nadzoru nad realizacją zadań

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, ze szczególnym uwzględnieniem roli zespołów interdyscyplinarnych, przedstawienie informacji
z prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz prezentacja tzw. Dobrych praktyk.
Seminarium odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2013 roku w Białymstoku. Szczegółowy harmonogram seminarium ze wskazaniem miejsca jego realizacji zostanie przesłany Państwu wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.
Szczegółowe informacje dot. seminarium można uzyskać u opiekuna procesu LZI
– Pani Bożeny Sury, podczas pełnionych dyżurów w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 744 71 43, bądź drogą mailową, e-mail bozena.sury@rops-bialystok.pl.
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie przez Państwa wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr fax. 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2013 roku.

 

Dokumenty do pobrania: