Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[ZAPROSZENIE] Kursy specjalistyczne: „Język migowy”, „Mediacje rodzinne”

Dyrektorzy/Kierownicy
Instytucji Pomocy Społecznej
z województwa podlaskiego

Szanowni Państwo,

                 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do udziału w specjalistycznych kursach:

1. „JĘZYK MIGOWY”
Kurs zakłada 4 spotkania 2-dniowe, w tym jedno spotkanie to 15 godzin dydaktycznych dla dwóch grup po 60 godzin dydaktycznych dla jednej grupy.
Celem kursu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności posługiwania się językiem migowym na poziomie podstawowym.
Terminy kursu: 4-5 kwietnia 2013 r., 6-7 maja 2013 r., 10-11 czerwca 2013 r. i 8-9 lipca 2013 r.
Czas trwania kursu: I dzień 9:00 - 16:30, II dzień 9:00 - 15:30
Miejsce kursu: Białystok

2. „MEDIACJE RODZINNE”
Kurs zakłada łącznie  80 godzin dydaktycznych dla jednej grupy, po 2 spotkania 4-dniowe (jedno spotkanie to 40 godz. dydaktycznych).
Celem kursu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczących prowadzenia mediacji rodzinnych, program kursu jest zgodny ze Standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Na zakończenie kursu uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji mediatora rodzinnego, zawierający informacje o kursie, temacie kursu oraz wymiarze godzin.
Terminy kursu: 23-26 kwietnia 2013 r. i 21-24 maja 2013 r.
Czas trwania kursu: I dzień 9:00 - 17:30, II dzień 9:00 - 18:15, III dzień 9:00 - 18:15 i IV dzień 9:00 - 16:00
Miejsce kursu: Białystok

Pracownik, który zgłosi się na kurs zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich terminach kursu, które organizowane będą według terminarza i harmonogramu przedstawionego powyżej. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na podane terminy kursu oraz obowiązkiem uczestnictwa w nich według przedstawionego harmonogramu zajęć. Ewentualna nieobecność w danym kursie może być usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub udokumentowanego zdarzenia losowego. Nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby w zastępstwie. Osoby, które zadeklarują korzystanie z noclegu w karcie zgłoszeniowej zobowiązują się do poinformowania Biura Projektu w przypadku rezygnacji z noclegu na trzy dni przed rozpoczęciem działania.

Uczestnikom kursu zapewniamy bezpłatnie: nocleg osobom spoza Białegostoku, wyżywienie (śniadania i kolacje wyłącznie osobom nocującym) oraz materiały dydaktyczne.

 Dokładne miejsce kursu przekażemy Państwu w późniejszym terminie

Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 21.03.2013 r.

Więcej informacji na temat działań dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14 oraz na stronie internetowej www.projekt.rops-bialystok.pl

 

Dokumenty do pobrania: