Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[ZAPROSZENIE] Kurs specjalistyczny: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Szanowni Państwo,

                 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia do udziału w specjalistycznym kursie:

„ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Kurs zakłada 2 spotkania 3-dniowe dla każdej grupy, jedno spotkanie dla każdej z grup obejmuje 24 godziny dydaktyczne.
Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobą niepełnosprawną. Program kursu będzie zawierał m.in. następujące zagadnienia: podstawy anatomii
i fizjologii człowieka, rehabilitację społeczną, zawodową, leczniczą, psychologiczną, rehabilitację osób upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych i przewlekle chorych, osób niewidomych i słabo widzących, osób z dysfunkcją narządu ruchu, opiekę i pielęgnację, rodzaje wsparcia osoby niepełnosprawnej.

Terminy kursu do wyboru:
I grupa:
 15-17 kwietnia 2013r. i 8-10 maja 2013r.
II grupa
: 12-14 czerwca 2013r. i 10-12 lipca 2013r.
Czas trwania kursu: I dzień 9:00 - 17:15, II dzień 9:00 - 17:15, III dzień 9:00 - 14:45
Miejsce kursu: Białystok

Pracownik, który zgłosi się na kurs zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich terminach kursu, które organizowane będą według terminarza i harmonogramu przedstawionego powyżej. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na podane terminy kursu oraz obowiązkiem uczestnictwa w nich według przedstawionego harmonogramu zajęć. Ewentualna nieobecność w kursie może być usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub udokumentowanego zdarzenia losowego. Nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby w zastępstwie. Osoby, które zadeklarują korzystanie z noclegu
w karcie zgłoszeniowej zobowiązują się do poinformowania Biura Projektu w przypadku rezygnacji z noclegu na trzy dni przed rozpoczęciem działania.

Uczestnikom kursu zapewniamy bezpłatnie: nocleg osobom spoza Białegostoku, wyżywienie (śniadania i kolacje wyłącznie osobom nocującym) oraz materiały dydaktyczne.

 Dokładne miejsce kursu przekażemy Państwu w późniejszym terminie

 Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 21.03.2013 r.

Więcej informacji na temat działań dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14 oraz na stronie internetowej www.projekt.rops-bialystok.pl

 

Dokumenty do pobrania: