Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[PROŚBA O PRZESŁANIE INFORMACJI] Pismo skierowane do podmiotów ekonomii społecznej

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ponawia informację o powstaniu regionalnego portalu dotyczącego ekonomii społecznej www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl

Portal internetowy powstał w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Na wyżej wymienionej stronie znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące ekonomii społecznej, ustawy szczególnie ważne dla sektora ekonomii społecznej, założenia Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020, dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej oraz bazę danych podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie.

Zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera Podlaska Ekonomia Społeczna. Newsletter jest elektroniczną formą biuletynu wysyłanego na skrzynkę mailową, przy pomocy którego otrzymają Państwo informację o aktualnościach i działaniach prowadzonych w obszarze ekonomii społecznej w naszym regionie. Aby zapisać się do newslettera, prosimy o wpisanie adresu e-mail poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na w/w stronie. Zapraszamy również do zapoznania się z danymi zamieszczonymi w bazie danych podmiotów ekonomii społecznej. Jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany lub też Państwa instytucja nie została w niej umieszczona prosimy o ich zaktualizowanie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na w/w stronie.

W związku z potrzebą określenia liczby osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych zgodnie z definicją zawartą w Wieloletnim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 prosimy o przesłanie informacji o ilości pracowników zatrudnionych w Państwa instytucji wg stanu na koniec roku 2012 (poprzez wypełnienie załączonej do pisma tabeli). Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie branży oraz oferowanych produktów w celu uzupełnienia bazy podmiotów ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z portalu internetowego: www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl oraz zapisywania się do naszego newslettera.

 

Dokumenty do pobrania: