Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna: „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” 9-12 kwietnia 2013 r.

Dyrektorzy / Kierownicy
instytucji pomocy społecznej
z województwa podlaskiego

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa instytucji do wzięcia udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej, organizowanej w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń. Wizyta studyjna skierowana jest do kadry kierowniczej oraz pracowników wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

WIZYTA STUDYJNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

„PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY
I OPIEKI NAD DZIECKIEM”

Trasa: Białystok – Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Żagań – Szprotawa – Zielona Góra - Białystok
Termin: 09 – 12 kwietnia 2013 r.
Wyjazd z Białegostoku zaplanowany został na dzień 9 kwietnia 2013 r. na godzinę 8:00.
Miejsce wyjazdu: Białystok, dokładne miejsce zbiórki będzie wskazane wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Podczas wyjazdu zaprezentowane zostaną programy realizowane na rzecz dziecka i rodziny m. in. w zakresie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, jak także opieki instytucjonalnej. W trakcie wizyty uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Fundację "Nasz Dom".

Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej
(w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 22 marca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dokumenty do pobrania: