Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Przeprowadzenie „Superwizji dla pracowników dps” – ROZSTRZYGNIĘTO

ROPS.IV.POKL.3321.1/8/2012 2012-03-20 2012-03-26 10:00 Data rozstrzygnięcia: 2012-04-03   ROZSTRZYGNIĘTO

Przeprowadzenie „Superwizji dla pracowników dps” w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Superwizji dla pracowników dps” w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Oferty spełniły wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym o nr ROPS.IV.POKL.3321.1/8/2012 umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację kursu specjalistycznego Wykonawcy: Jacek Sochacki ul. Ciołkowskiego 49, 15-264 Białystok.


Dokumenty: