Podlaski Przegląd Społeczny

Strona ROPS w Białymstoku

Strona główna ROPS w Białymstoku

Elektroniczna Książka Podawcza

Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Bezpłatne doradztwo w zakresie funkcjonowania Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Doradztwo dostępne jest w dwóch obszarach: prawnym i psychologicznym.
Skierowane jest do przedstawicieli wszystkich instytucji tworzących zespoły interdyscyplinarne, tj. ośrodków pomocy społecznej, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych.

Doradztwo świadczone będzie od 27 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku:
- bezpośrednio w gminach woj. podlaskiego - podczas posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych bądź na zaproszenie przewodniczącego zespołu, celem wsparcia eksperckiego,
- telefonicznie pod nr tel. 85 744 71 43 - podczas dyżurów doradców w siedzibie Biura Projektu ROPS w Białymstoku:

  • doradztwo psychologiczne Pani Krystyna Wysocka – w każdy piątek w godz. 9.00-11.00;
  • doradztwo prawne Pan Patrycjusz Kalinowski – w pierwszy czwartek każdego miesiąca tj. 6.09.2012r.; 4.10.2012r.; 8.11.2012r.;6.12.2012r. - w godz. 8.00 – 15.30.

Zapotrzebowanie na bezpośrednie doradztwo w gminie należy zgłaszać:
- pisemnie wg załączonej karty na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
- bądź telefonicznie do opiekuna procesu LZI – Pani Bożeny Sury, podczas pełnionych dyżurów w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 744 71 43.

Celem ustalenia harmonogramu i sprawnej realizacji doradztwa proszę o zgłaszanie zapotrzebowania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Dokumenty do pobrania dot. doradztwa prawnego i psychologicznego:

 

 

 

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR

System doradztwa został oparty na regulaminie doradztwa, w którym określone zostały zasady wsparcia oraz sposób jego udzielania.

Usługa doradcza realizowana będzie osobiście u Beneficjenta, w biurze projektu lub innym wyznaczonym w tym celu miejscu. Może być ona również świadczona telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail). Zostaną wyznaczone stałe dyżury doradców.

 

Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Doradztwo w zakresie aktywnej integracji
oraz opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów

   Małgorzata Lawda

   tel. kom. 609 208 917

   e-mail: l.pawell@wp.pl

   dyżury: Biuro Projektu ROPS

   każdy PIĄTEK w godz. 730 - 930


   Anna Tomulewicz

   tel. kom. 609 606 669

   e-mail: tomulewicz@op.pl

   dyżury: Biuro Projektu ROPS

   każda ŚRODA w godz. 830 - 1030

Doradztwo dla pracowników
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Usługa doradcza
w zakresie zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej

   Krystyna Golubiewska

   tel. 85 744 72 33, 85 744 72 35

   e-mail: podlasem@op.pl

   dyżury: ROPS

   każdy PIĄTEK w godz. 800 - 1300

 

Dokumenty do pobrania: