Podlaski Przegląd Społeczny

Strona ROPS w Białymstoku

Strona główna ROPS w Białymstoku

Elektroniczna Książka Podawcza

Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Dokumenty do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

Plan komunikacji

Podręcznik wskaźników PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL

 Regulamin PWD 2012

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 1 i nr 2 (Deklaracja Uczestnictwa, Oświadczenie Uczestnika)

  Załącznik nr 3 (Karta Zgłoszeniowa)

  Załącznik nr 4 (Karta Potwierdzająca)

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów

Wytyczne innowacyjność i ponadnarodowość PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

 Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

 Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL 3

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Zasady finansowania PO KL

  Errata do zasad finansowania

Zasady indywidualizcji

Zasady kontroli PO KL

Zasady przygotowania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL

Errata do zasad przygotowania projektów

Zasady raportowania

Zasady realizacji pomocy technicznej

Zasady systemu sprawozdawczości PO KL do 31.12.2011

Zasady systemu sprawozdawczości PO KL od 01.01.2012

Errata do zasad systemu sprawozdawczości PO KL

Zasady udzielania pomocy publicznej