Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”

Wizyta odbyła się w dniach 27-30 listopada 2012 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Głównym celem wizyty studyjnej było budowanie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także zaobserwowanie dobrych praktyk w obszarze partnerstwa międzysektorowego w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

W trakcie wizyty uczestnicy odwiedzili i mieli okazję zapoznać się z działalnością:

  • Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda Jaskółeczka Spółka z o.o. w Radomiu. Przedsiębiorstwo utworzone zostało przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” w celu przeciwdziałania bierności społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie.
  • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, gdzie przeprowadzone zostały spotkania moderowane „Rozwój społeczno – gospodarczy Bałtowa w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej” oraz Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, jako przykład współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.”
  • Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” spółka z o.o. które jest wynikiem współpracy partnerskiej Stowarzyszenia „Delta” oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów”. „Allozaur” świadczy usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego, prowadzenia gastronomii, organizacji imprez towarzyszących, pielęgnacji zieleni itp. Firma prowadzi również działania społeczne na rzecz integracji mieszkańców Bałtowa, organizując wydarzenia kulturalne i wsparcie zarówno dla osób starszych jak i dla młodzieży.
  • Park dinozaurów „JuraPark Bałtów”, który powstał w ciągu ostatnich kilku lat z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń – Delta i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów. Są tam atrakcje turystyczne przyciągające tysiące turystów takie jak: Park Jurajski z dinozaurami naturalnej wielkości, Kraina Koni, pierwszy w Polsce spływ tratwami nizinną rzeką Kamienną, Polskie Safari, gdzie można podziwiać kilkanaście gatunków zwierząt kopytnych, stok narciarski i wiele innych. W „JuraParku” przeprowadzono spotkanie moderowane „Turystyka lokalna jako przedmiot działalności podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie JuraPark Bałtów” oraz „Questing – metoda interpretacji turystyki dziedzictwa jako przykład realizacji projektu Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej”
  • Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odbyła się tam prezentacja dobrych praktyk w zakresie budowania partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz prezentacja działalności ARL Sp. z o.o. na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej.
  • Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. CIS powstał w 2010 r. przy Fundacji „Pomocna Dłoń”, której fundatorem była Agencja Rozwoju Lokalnego. Rolą Centrum jest odbudowanie oraz podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społeczno – zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
  • Spółdzielni Socjalnej Alternatywa 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółdzielnia została założona przez pięć kobiet, mających trudności na rynku pracy. Oferuje ona usługi cateringowe, opiekuńcze oraz porządkowe.
  • Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, który powołany został przez Caritas Diecezji Siedleckiej w celu aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakład świadczy usługi gastronomiczne oraz zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji.