Spółdzielnia Socjalna “Marzenie”
ul.Franciszkańska 8/19
16-400 Suwałki

Tel. 509161026
Fax. 77 710 37 12
E-mail: spoldzielnia.marzenie@wp.pl
Www:
NIP:844-23-51-338
REGON:200760153
KRS: 0000448972
Forma prawna: spółdzielnia socjalna
Wielkość zatrudnienia:
Branża: edukacyjna,opiekuńcza,wychowawcza
Charakterystyka: Spółdzielnia założyła Klub dziecięcy KRECIK w Suwałkach. W sierpniu 2013 r uzyskała wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Podopiecznymi są dzieci w wieku 1-4 lat, którym oferują zajęcia edukacyjne, rytmiczne, warsztaty plastyczne, elementy gimnastyki korekcyjnej oraz naukę jęz. angielskiego.