Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych” – woj. świętokrzyskie

W dniach 25-28 czerwca 2013 roku odbyła się czterodniowa wizyta studyjna w woj. świętokrzyskim „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”. W działaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Celem wizyty studyjnej było budowanie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także zaobserwowanie dobrych praktyk w obszarze partnerstwa międzysektorowego w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
Pierwszego dnia wizyty beneficjenci mieli okazję zapoznać się z Przedsiębiorstwem Społecznym Gospoda Jaskółeczka Spółka z o.o. w Radomiu. Przedsiębiorstwo zostało utworzone przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” w celu przeciwdziałania bierności społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie. Zajmują się oni serwowaniem domowych posiłków najwyższej jakości w cenach „na każdą kieszeń”, dostarczeniem satysfakcji dla jak najszerszej grupy konsumentów oraz zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Następnego dnia odbyło się spotkanie w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. Uczestników zaciekawiły moderacje na temat „Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej” oraz „Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg jako przykład współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej”. Następnym punktem wizyty była moderacja „Questing – metoda interpretacji turystyki dziedzictwa jako przykład realizacji projektu Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej”. „Questing” został przeprowadzony w terenie przez Panią Edytę Lenart. Forma ta bardzo spodobała się uczestnikom. Ostatnim punktem wizyty w Bałtowie była moderacja na temat: „Turystyka lokalna jako przedmiot działalności podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie JuraParku Bałtów”. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak przy dużym zaangażowaniu osób można realizować różne działania na rzecz ekonomii społecznej, a przy tym zwalczać bezrobocie.
Trzeciego dnia pierwszym punktem były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, które działają przy Stowarzyszeniu Razem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. Uczestnicy zostali oprowadzeni po pracowniach WTZ. Były to m. in.: pracownia robótek ręcznych, językowo-poznawcza, tkacka, przyrodnicza, plastyczna, muzykoterapii, hafciarska, gospodarstwa domowego, modelarska, komputerowa. Beneficjenci dowiedzieli się w jaki sposób WTZ ukierunkowuje aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kolejnym podmiotem ekonomii społecznej była Agencja Rozwoju Lokalnego. Pani Sylwia Ojczymek-Mroczek zaprezentowała działalność ARL Sp. z o.o. na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej. Moderator spotkania opowiedziała również o dobrych praktykach w zakresie budowania partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Na koniec uczestnicy odwiedzili Centrum Integracji Społecznej. Dyrektor CIS-u – Pan Łukasz Dybiec opowiedział o działaniach realizowanych przez Centrum, jak również przedstawił rolę jaką odgrywa Centrum oraz jak odbudowuje i podtrzymuje umiejętności pełnienia ról społeczno-zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Ostatniego dnia odbyło się spotkanie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach. Pani Katarzyna Rola-Skorupska opowiedziała o działaniach jakie realizuje ZAZ – świadczenie usług gastronomicznych, organizacja imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji. Uczestnicy dowiedzieli się również, że ZAZ został powołany przez Caritas Diecezji Siedleckiej w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.