Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna – możliwość jej rozwoju w społeczności lokalnej”- woj. małopolskie

Wizyta odbyła się w dniach 17-20 września 2013 roku. W działaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego.
Celem wizyty studyjnej było budowanie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także zaobserwowanie dobrych praktyk w obszarze partnerstwa międzysektorowego i przedsiębiorczości społecznej.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili i zapoznali się z działalnością:

  • Spółdzielni Socjalnej „Stary Mokotów” w Warszawie. Spółdzielnia przygotowuje posiłki wegetariańskie.
  • Spółdzielni „OPOKA” założonej przez dwa podmioty prawne: Stowarzyszenie „KLUCZ” oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, działające od 2009 roku na rynku usług gastronomicznych, cateringowych i szkoleniowych. Spółdzielnia jest pierwszym podmiotem ekonomii społecznej, który powstał w ramach Projektu „ABC Gospodarki Społecznej” dofinansowanego ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego).
  • Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”. Stowarzyszenie zostało założone w 2003 r. przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej. Działa głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Prezentacja działalności Stowarzyszenia tj. praktyczne aspekty  funkcjonowania ŚDS, realizacja projektów MPiPS, FIO, POKL.
  • Zakładu Aktywności Zawodowej „OPOKA”. Pierwszy w Polsce ZAZ prowadzony przez spółdzielnie socjalną OPOKA, status ZAZ uzyskał w 2012 roku. Ma na celu aktywizacje społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i przygotowanie na otwarty rynek pracy.
  • Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki, które powstało w 1999 roku. Skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury działających na rzecz grup zagrożonych społecznym wykluczeniem, z ograniczonym dostępem do świata kultury i sztuki – dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w podeszłym wieku. Są wśród nich między innymi: niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, młodzież sprawiająca kłopoty wychowawcze i ze środowisk dysfunkcyjnych, osoby uzależnione, wychowankowie domów dziecka oraz placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Stowarzyszenie jest założycielem Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników „Jesteś potrzebny”, dwóch Zakładów Aktywności Zawodowej.
  • Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Lalikach. Ośrodek został otwarty przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w 2009 roku jako Zakład Aktywności Zawodowej. Położony jest w malowniczym górskim terenie na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Ośrodek zatrudnia 22 osoby niepełnosprawne, które pracują na stanowisku recepcjonistów, pokojowych, kucharzy. Najnowocześniejsze w regionie Centrum Rehabilitacji Sportowej i Rehabilitacji Narządu Ruchu posiada bogatą ofertę zabiegów w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii oraz masaży. Cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Spółdzielni Socjalnej „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej, która została założona przez osoby niepełnosprawne. Spółdzielnia prowadzi sprzedaż rękodzieła osób niepełnosprawnych, kartek okolicznościowych dla firm. Oferuje upominki reklamowe oraz usługi poligraficzne. Przedstawienie oraz oprowadzenie po Ośrodku Rehabilitacyjno- Terapeutycznym dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca”.