Wizyta studyjna w województwie wielkopolskim 7-10.04.2014 r.

W dniach 7-10 kwietnia 2014 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa wielkopolskiego. Tematem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej. Podczas wyjazdu 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego miało okazję poznać następujące organizacje:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Kluczowym zadaniem Stowarzyszenia jest tworzenie nowych i wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Jest podmiotem prowadzącym Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej i w ramach swojej działalności wszystkim zainteresowanym zapewnia pomoc formalno-merytoryczną oraz doradczo-informacyjną.

2. Spółdzielnia Socjalna Masterpunkt – Spółdzielnia powstała w 2011 roku w Poznaniu. Została założona przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku i osoby niepełnosprawne ruchowo, które postanowiły połączyć działalność gospodarczą z misją społeczną. Pomysł, który rozwijają jest oparty na identyfikacji nisz rynkowych w obszarze usług usprawniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rożnych poziomach życia społecznego. Inicjatywą powstania i celem działalności Spółdzielni jest polepszenie jakości życia osób z dysfunkcją wzroku w życiu społecznym.

3. Spółdzielnia Socjalna Poznanianka – To pierwsza spółdzielnia socjalna dedykowana osobom zadłużonym z tytułu niepłacenia czynszu najmu za lokal. Osoby zatrudnione w spółdzielni dostaną szansę odpracowania swoich długów – pracownicy mają być zatrudnieni na umowę o pracę, około 30% ich zarobków ma być przeznaczone na spłatę zadłużenia. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ze swojej strony zadeklarował się wstrzymać postępowanie eksmisyjne
w stosunku do osób zatrudnionych w spółdzielni.

4. Spółdzielnia Socjalna Anima – Spółdzielnia skupia się wokół świadczenia profesjonalnych usług opieki nad dziećmi. Niepubliczny Żłobek „Wesołe Koziołki” w Poznaniu powstał
z inicjatywy 5 młodych, doświadczonych, wykształconych i dynamicznych kobiet, które wspierają
w myśl Marii Montessori samodzielny rozwój małego człowieka.

5. Centrum Integracji Społecznej Piątkowo – Centrum działa przy Stowarzyszeniu „ETAP” i od lat skutecznie zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem, społecznym. Celem centrum jest przygotowanie osoby bezrobotnej do pracy
w formie zatrudnienia bądź samozatrudnienia przez spółdzielnie socjalną. Przystępując do programu uczestnik trafia na jeden z wybranych przez siebie warsztatów zawodowych, gdzie zdobywa umiejętności ułatwiające podjęcie pracy. Współpracują ze spółka non profit- ES-line, która produkuje galanterię skórzaną.

5. Spółdzielnia Socjalna Otwarci – Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku
w Koninie. Przedsiębiorstwo nie tylko zostało założone przez osoby niepełnosprawne, lecz również uczyniło przedmiotem swojej działalności gospodarczej ułatwianie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym. Spółdzielnia zajmuje się produkcją i sprzedażą odzieży adaptacyjnej, prowadzi również sklep internetowy http://www.feelfree-sklep.pl/

6. Spółdzielni Socjalnej Sport i Rehabilitacja – Spółdzielnia została powołana w 2013 roku
w Koninie przez Klub Sportowy MUSTANG oraz Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Spółdzielnia dostarcza specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny czy ortopedyczny, a także oferuje dowóz osób niepełnosprawnych specjalnie do tego przystosowanym autem.

7. Spółdzielnia Socjalna „Grodzka” – Inicjatorem założenia spółdzielni było Polskie Towarzystwa Walki z Kalectwem. GRODZKA to jedna z kilku spółdzielni socjalnych, która funkcjonuje przy Zakładzie Aktywności Zawodowej, udrożniając tym samym ścieżkę rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia prowadzi restaurację NOWA GRODZKA. Pracę w spółdzielni socjalnej a zarazem, prowadzonej przez nią Restauracji podjęły osoby związane z Zakładem Aktywności Zawodowej w Posadzie k/Konina. Spółdzielnia Grodzka już po kilku miesiącach od otwarcia swojej restauracji z powodzeniem realizuje działalność cateringową dla jednostek oświatowych pracowników pobliskich firm i instytucji publicznych.

8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Ostatnim punktem wizyty była prezentacja dotycząca sytuacji ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Przedstawiono działania ROPS w Poznaniu, który wspiera rozwój ekonomii społecznej w regionie.