Wizyta studyjna w województwie małopolskim 09-12.09.2014 r.

W dniach 09-12.09.2014 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa małopolskiego. Tematem wyjazdu było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej. Uczestnikami wizyty było 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili następujące organizacje:

Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej „MFP”.

Stowarzyszenie prowadzi m.in. Centrum Integracji Społecznej. Na terenie Zespołu Szpitalno – Parkowego w Krakowie – Kobierzynie podopieczni CIS-u m.in. dbają o zieleń parkową: grabią liście, dbają o drzewa, krzewy, porządkują trawniki.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych ”Leonardo”.

Fundacja organizuje i prowadzi działalność nakierowaną na wszechstronną pomoc osobom, rodzinom, grupom społecznym i społecznościom lokalnym, jak również podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja w ramach swojej działalności prowadzi m.in. WTZ oraz KIS. Jest również założycielem spółdzielni osób prawnych.

Spółdzielnia Socjalna Atlas w Krakowie

Spółdzielnię powołały dwa wyżej wymienione podmioty prawne. Spółdzielnia zajmuje się:

– stolarstwem meblowym: projektowanie, wykonanie, transport i montaż mebli biurowych, kuchennych, łazienkowych i innych wykonywanych z płyty meblowej w dowolnym, wybranym przez klienta, wykończeniu.
– usługami ogrodniczymi: projektowanie, wykonywanie i pielęgnowanie terenów zieleni. Przygotowanie wniosków o wycięcie drzew, opracowanie preliminarzy opłat i inwentaryzacja zieleni. Doraźne prace pielęgnacyjne zielni niskiej i wysokiej.
– prowadzeniem kawiarni na terenie Szpitala Babińskiego w Krakowie

Spółdzielnia Socjalna Piąty Element w Krakowie
Spółdzielnia Socjalna Piąty Element jest organizacją powstałą z idei ludzi poszukujących równowagi pomiędzy czystym biznesem a niesieniem wartości dodanej dla otoczenia. Prowadzanie agencji interaktywnej w formie spółdzielni socjalnej było idealnym rozwiązaniem na połączenie tych dwóch, wydawałoby się przeciwstawnych kierunków. Spółdzielnia zajmuje się projektowaniem i tworzeniem witryn internetowych (flash, html5), które stanowią nowoczesną platformę do promocji instytucji lub firm w sieci, sklepów internetowych, od podstawowych narzędzi do prowadzenia własnego sklepu internetowego – do złożonych systemów sprzedażowych, abonamentowych stron „www”, które stanowią tańszą alternatywę dla małych przedsiębiorstw pozwalającą zaistnieć im w sieci.

Spółdzielnia Socjalna Prana w Krakowie
Spółdzielnia prowadzi wegańską restaurację o nazwie „Spółdzielnia” na krakowskim Kazimierzu. Powstała w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na dietę bazującą na zdrowej żywności. Celem spółdzielców jest wspieranie lokalnych gospodarstw ekologicznych, poprzez promowanie ich produktów oraz współpracę z krakowskimi kooperatywami spożywczymi.

Spółdzielnia Socjalna „Przystań” w Raciechowicach
Spółdzielnia Socjalna “Przystań” powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince. Głównym obszarem działalności jest: dożywianie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie porządku w obiektach szkolnych w gminie. Dodatkowo Spółdzielnia świadczy usługi cateringowe podczas szkoleń, konferencji, spotkań oraz imprez okolicznościowych organizowanych na terenie powiatu myślenickiego. Spółdzielnia Socjalna zarządza również Pensjonatem w Kwapince, w którym mieści się sala konferencyjna
z wyposażeniem multimedialnym oraz zapleczem kuchennym, pięć pokoi gościnnych
z łazienkami. Pensjonat posiada łącznie 20 miejsc noclegowych.

Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił” w Rabce-Zdroju

Spółdzielnia powstała w 2012 roku i została założona przez dwie osoby prawne: Urząd Miejski w Rabce Zdroju i Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Carlina” w Rabce-Zdroju. Podstawowe obszary działalności Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił” to:

• działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
• działalność związana z obsługą obiektów sportowych,
• roboty remontowo – budowlane,
• usługi porządkowe

image001 image002 image004 image005 image007 image008 image009 image010 image011 image012 image013 image015 image016 image017 image018 image020 image022 image024 image026 image028 image029 image035 image044 image047 image049 image052 image053 image059 image061 image067 image069 image071 image074