„Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym”

W dniach 13-15 lipca 2011 roku odbył się kolejny wyjazd studyjny, organizowany w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. W wizycie wzięli udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego.
Wizyta przebiegła pod hasłem „Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym”. Jej głównym celem było zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz rozwoju lokalnego, aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz poznanie idei tworzenia wsi tematycznych. Uczestnicy mieli również okazję odwiedzić szereg podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie województwa podlaskiego.
Pierwszego dnia uczestnicy wizyty gościli w placówkach działających w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie: Ośrodku Rehabilitacyjno – Szkoleniowym im. Św. Ojca Pio w Kuriance w ramach którego działa Akademia Rozwoju Lokalnego, Przedsiębiorstwie Społecznym „Galeria Smaku” oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Augustowie. Podczas spotkania uczestnicy m. in. mieli okazje poznać główne cele i misje stowarzyszenia oraz zapoznać się z modelem Centrum Ekonomii Społecznej, na który składa się szereg instrumentów służących włączeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem, których rezultatem było utworzenie pierwszego w woj. podlaskim przedsiębiorstwa społecznego.
Drugi dzień poświęcony został wizycie w Stowarzyszeniu „Macierzanka” Producenci Sera Podpuszczkowego Wiżajny i Rutka Tartak oraz zapoznaniu się z ofertą wioski tematycznej „Biegun Zimna i Sera”. Na początku uczestnicy wizyty poznali tradycje produkcji sera na terenie dwóch gmin oraz drogę do utworzenia stowarzyszenia, które nie tylko zrzesza producentów sera, ale realizuje również liczne projekty społeczno – kulturalne, ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej, jak również projekty o tematyce szkoleniowej. Następnie uczestnicy dowiedzieli się, co to jest wioska tematyczna, jaka jest idea jej tworzenia oraz w jaki sposób może doprowadzić do ożywienia lokalnej gospodarki. W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą wioski „Biegun zimna i sera” poprzez aktywne uczestnictwo w programie wioski tematycznej. Na wstępie rozpoczął się żmudny proces bicia masła w masłobojce. Podczas snucia „mlecznych opowieści” trwał proces wyrobu sera podpuszczkowego. Uczestnicy własnoręcznie dodawali do świeżego mleka krowiego naturalną podpuszczkę badając jej zapach i smak, cięli, odsączali i formowali kształt serów. Następnie zgodnie ze zwyczajem „czym chata bogata” uczestnicy kosztowali lokalnych produktów: twarogu, sera, masła, miodu oraz konfitur. Kolejną atrakcją była przejażdżka wozem wzdłuż jeziora, podczas której towarzyszył śpiew i podziwianie piękna przyrody. Po ciekawie spędzonym dniu uczestnicy udali się na wspólny obiad, podczas którego mieli możliwość degustacji potraw z pogranicza polsko – litewskiego.
Ostatniego dnia wizyty uczestnicy zapoznali się z działalnością Centrum Integracji Społecznej oraz Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”. Obie placówki położone są w Chmielniku k. Czarnej Białostockiej i prowadzone są przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Uczestnicy wizyty mieli okazje porozmawiania z Dyrektorem Caritas ks. Grzegorzem Kłoczko oraz pracownikami obu placówek. Ośrodek „Metanoia” działa od 2000 r. i przeznaczony jest dla młodzieży uzależnionej od środków odurzających, alkoholu oraz gier komputerowych w wieku od 13 do 19 lat. Z kolei CIS jest nowym przedsięwzięciem Caritas, utworzonym w bieżącym roku. Jego podstawowym zadaniem jest objęcie wsparciem osób długotrwale bezrobotnych, po przebytej terapii uzależnień oraz bezdomnych, prowadzącym do reintegracji społecznej i zawodowej.