Zaproszenie na wizytę studyjną „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnej czterodniowej (10-13 października 2016 r.) wizycie studyjnej „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”.

Wizyta organizowana jest w województwie pomorskim. Celem wizyty studyjnej będzie wskazanie wzorcowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli okazję poznać „dobre praktyki” w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. W trakcie wizyty oprócz ogólnych zagadnień dotyczących pomiotów ekonomii społecznej zostanie przedstawiona działalność samorządu lokalnego na rzecz ekonomii społecznej. Zaplanowano spotkania w spółdzielniach socjalnych osób prawnych i fizycznych oraz centrum integracji społecznej. Podczas wyjazdu będzie można uzyskać informacje zarówno o podstawowych jak i bardziej zaawansowanych mechanizmach związanych z rozwojem ekonomii społecznej.

Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram

Karta zgłoszeniowa