II wizyta studyjna – województwo małopolskie 26-29.09.2016 r.

W dniach 26-29.09.2016 r. odbyła się druga w tym roku wizyta studyjna dotycząca aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem wsparcia samorządu lokalnego w województwie małopolskim.

Wizyta  studyjna rozpoczęła się od przyjazdu do Gminy Raciechowice na terenie której prowadzą działalność dwie spółdzielnie socjalne osób prawnych. Są to Spółdzielnia Socjalna Przystań założona przez Urząd Gminy Raciechowice i Ochotniczą Straż Pożarną w Kwapince oraz Spółdzielnia Socjalna Kuźnia Smaku założoną również przez Urząd Gminy Raciechowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Czasławiu. Podmiotami założycielskimi w obu spółdzielniach jest Urząd Gminy Raciechowice oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kwapince w pierwszej spółdzielni i Ochotnicza Straż Pożarna w Czasławiu w drugiej. Pierwsza prowadzi działalność w obszarze gastronomii, posiada również mały pensjonat, natomiast druga zajmuje się produkcją wyrobów regionalnych i sprzedażą, głównie poprzez stronę internetową: www.sskuzniasmaku.pl. Kolejnym odwiedzonym miejscem było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół “Ognisko” w Krakowie. „Ognisko” jest organizacją pozarządową, która działa od 1992 roku wspierając dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Stowarzyszenie prowadzi projekty, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania w Spółdzielni Socjalnej OPOKA w Kluczach. Spółdzielnia Socjalna OPOKA jest pierwszą w Polsce, którą założyły dwa podmioty prawne o ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy i reintegracji społecznej – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Spółdzielnia jako podmiot założycielski prowadzi również Zakładzie Aktywności Zawodowej „OPOKA”. Spółdzielnia jak i ZAZ zajmują się głównie usługami gastronomicznymi. Kolejnym miejscem odwiedzonym było Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, który prowadzi działalność w trzech warsztatach – malarskiej, budowlanej i krawieckiej. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w Spółdzielni Socjalnej Równość w Krakowie. Specjalizuje się w zakresie usług cateringowych korzystając z zasobów profesjonalnej kuchni a także nowoczesnego sprzętu gastronomicznego pozwalającego organizować wydarzenia nawet dla 600 osób.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w wizycie studyjnej i zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach

img_4803 img_4798 img_4797 img_4779 img_4775 img_4768 img_4758 img_4745 img_4735 img_4722 img_4721img_4786 img_4755