Zaproszenie na szkolenie ” Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu pn. “Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznych”, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania:

zaproszenie

harmonogram szkolenia

karta zgłoszeniowa na szkolenie