IV wizyta studyjna – województwo podkarpackie 14-17.11.2016 r.

W dniach 14-17 listopada 2016 roku odbyła się czwarta już w tym roku wizyta studyjna. Tym razem uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z wybranymi podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Merytoryczna cześć wizyty studyjnej rozpoczęła się od przyjazdu do Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, która prowadzi szereg placówek przeznaczonych do wsparcia osób niepełnosprawnych. Wśród odwiedzonych miejsc znalazły się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej. Dzień zakończył się panelem dyskusyjnym nt. współpracy organizacji pozarządowych z JST i środowiskiem lokalnym na terenie miasta Dębica ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia Radość.

Kolejnego dnia udano się do Leżajska w celu zapoznana się z działalnością  Spółdzielni Socjalnej „Bajkolandia”. Jest to spółdzielnia socjalna osób fizycznych, która zajmuje się prowadzeniem przedszkola. Prowadzi opiekę dzienną i godzinową dla dzieci, szkołę rodzenia, wypożyczalnię strojów okolicznościowych dla dzieci. W 2010 r. Spółdzielnia została nagrodzona przez Prezydenta RP B. Komorowskiego w konkursie „Sposób na sukces”. Następnym punktem podczas wizyty była spółdzielnia socjalna osób fizycznych – Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka” w Dębnie. Spółdzielnia prowadzi restaurację i jest świetnym przykładem prowadzenia działalności na terenie małej miejscowości. Następnie uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się z rolą centrum integracji społecznej na przykładzie CIS w Dąbrowie koło Lubaczowa. W Centrum zajęcia prowadzone są w formie warsztatów: usług opiekuńczych, usług leśnych, ogrodniczo-gastronomiczny i cateringowych oraz rękodzielniczo-rzemieślniczych. Następnie uczestnicy wizyty odwiedzili Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „Złote Runo”. Spółdzielnia zajmuje się usługami leśnymi, remontowo-budowlanymi, utrzymywaniem parkingów i targowisk miejskich oraz utrzymaniem obiektów zielonych. Dzień zakończono spotkaniem z Burmistrzem Lubaczowa w Klubie Seniora.

Podobnie jak w poprzednich wizytach studyjnych zaprezentowano jedne z najciekawszych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Został przedstawiony przekrój systemu ekonomii społecznej od roli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Centra Integracji Społecznej po Spółdzielnie Socjalne. Omówiono również kwestie współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społeczne a jednostkami samorządu terytorialnego.img_5306 img_5310 img_5304 img_5290 img_5285 img_5270 img_5272 img_5276 img_5278 img_5284 img_5268 img_5264 img_5260 img_5247 img_5242 img_5244