V wizyta studyjna – województwo dolnośląskie 28.11-01.12.2016 r.

W dniach 28.11-01.12.2016 roku odbyła się piąta i ostatnia już w tym roku wizyta studyjna organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z możliwościami  aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego.

Merytoryczna część wizyty studyjnej rozpoczęła się od spotkania w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE w Bielawie. Jest to spółdzielnia osób prawnych, która powstała w 2012 roku i jest miejscem dającym możliwość pracy ludziom, którzy chcą zacząć swoje życie od nowa. Spółdzielnia Socjalna stwarza możliwość zatrudnienia i szerszej pomocy ludziom, którzy znaleźli się na trudnym etapie swojego życia. Działa w czterech obszarach: budowlana, pielęgnacja zieleni, ceramika oraz gadżety reklamowe. Pracuje w niej 9 osób. Następnym odwiedzonym miejscem było Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDZ “Ostoja” oraz prowadzone przez Stowarzyszenie – Warsztaty Terapii Zajęciowej. Organizacja prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin. Jest założycielem wielu placówek działających na terenie miasta Wrocław jak i poza nim  m.in. warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy, mieszkań chronionych, centrów i ośrodków terapeutycznych. Prowadzony WTZ należy do jednego z największych w kraju. Jeszcze tego samego dnia uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z podmiotem reintegracji społecznej i zawodowej jakim jest Wrocławskie Centrum Integracji. Celem tego działania jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO. Jest to spółdzielnia socjalna osób fizycznych utworzona w 2012 roku przez grupę twórczych i zdeterminowanych ludzi, którzy postanowili samodzielnie stworzyć dla siebie miejsca pracy. Są wśród nich projektanci wnętrz i wzornictwa przemysłowego, rękodzielnicy, artyści oraz specjaliści od marketingu i promocji. Wspólnymi siłami dążą do tego, aby pracować w swoich zawodach, nie poddają się marazmowi i wszechobecnemu kryzysowi. W dalszej kolejności uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili Fundację Opieka i Troska. Fundacja założona została w 2003 roku z myślą o wsparciu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. Z powodu formalnych ograniczeń Fundacja nie mogła zostać inwestorem budowlanym, wobec czego rola organizacji ograniczyła się do pomocy w zakresie doradztwa i promocji planów rozbudowy. Kolejnym odwiedzonym podmiotem ekonomii społecznej była spółdzielnia socjalna osób fizycznych – Spółdzielnia Socjalna Dobra Karma. Dobra Karma jest lokalną restauracją, specjalizującą się w sezonowej, autorskiej kuchni.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem ekonomii społecznej jaki funkcjonuje w kraju. Zostały przedstawione podmioty ekonomii społecznej takie jak: centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne osób prawnych i fizycznych. Zostały również przekazane informacje o systemie wsparcia ekonomii społecznej oraz omówiono bariery i problemy, z którymi borykają się przedstawione podmioty ekonomii społecznej.

img_5517 img_5522 img_5527 img_5529 img_5535 img_5539 img_5542 img_5543 img_5547 img_5548 img_5551 img_5553 img_5557 img_5564 img_5566 img_5569 img_5571 img_5575 img_5513 img_5515 img_5578 img_5580 img_5576