Warsztat „Podstawy prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej” – 2.12.2016

W dniu 2 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbył się warsztat dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego pn Podstawy prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznejorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było przedstawienie podstaw prawnych działania podmiotów ekonomii społecznej, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdania finansowego oraz kwestii podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla organizacji. Warsztaty poprowadziła Pani Beata Kaczyńska.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.