Centrum Integracji Społecznej “Żelazna” w Białymstoku

Od stycznia 2012 roku prowadzimy Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Celem działania CIS „Żelazna” jest pomoc uczestnikom w powrocie na otwarty rynek pracy. Ofertę kierujemy do czterech grup osób: długotrwale bezrobotnych, po wyjściu z zakładów karnych, po odbytej terapii odwykowej oraz do osób bezdomnych. Centrum działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. W ramach CIS odbywają się zajęcia reintegracji zawodowej w czterech grupach: budowlano – porządkowej, budowlano – stolarsko – porządkowej, gastronomiczno – opiekuńczo – porządkowej oraz rękodzielniczo – porządkowej. Uczestnicy biorą również udział w zajęciach reintegracji społecznej: zajęcia z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, coachem, zajęcia z bhp oraz higieniczne, jak również w zajęciach edukacyjnych: informatyka i język angielski. Uczestnicy za swoją pracę po okresie próbnym, otrzymują comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w następujących gałęziach usług: wyroby rękodzielnicze na zamówienie (biżuteria, wyroby z masy solnej, dekoracja pomieszczeń na uroczystości, pocztówki okazjonalne, stroiki świąteczne, renowacja mebli, itp.), usługi budowlano – remontowe (wykańczanie wnętrz, malowanie ścian, stawianie ścianek działowych, układanie terakoty, gresu, paneli podłogowych, itp.), usługi opiekuńcze (opieka nad osobami starszymi, nad dziećmi, spacery, przygotowywanie posiłków, itp.), usługi porządkowe (sprzątanie mieszkań, mycie okien, zagospodarowanie balkonów, sprzątanie klatek schodowych, itp.) oraz usługi kulturalne (prowadzenie festynów, urodzin dla dzieci, organizacja zabaw choinkowych i karnawałowych).
Kolejną formą działalności, która wpisuje się w ideę ekonomii społecznej będzie Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES, które będzie działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jesteśmy w trakcie jego rejestracji. Celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie miejsc pracy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, bezdomnym, itp. Przedsiębiorstwo będzie oferowało szeroki wachlarz usług, m.in.: gastronomiczne, budowlane, porządkowe, opiekuńcze, rękodzielnicze, itp.

Kontakt: tel. komórkowy: 881 321 900, telefax: 85 742 29 80, ul. Żelazna 23, 15-297 Białystok.