Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej według województw w 2020 r.

Mapa województwa podlaskiego z rozmieszczeniem warsztatów terapii zajęciowej

 


Wykaz Warsztatów Terapii Zajęciowej w woj. podlaskim w 2020 r.

Lp.

Powiat

WTZ

Dane adresowe

Telefon

E-mail

1

augustowski

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie

Portowa 12

16-300 Augustów

(87) 643-55-09

wtz@onet.eu

2

białostocki

Podlaskie Stowarzyszenie
Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”

Ogrodniczki

Białostocka 62

16-030 Supraśl

(85) 710-81-00

wtzwogrodniczkach@gmail.com

3

białostocki

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„RAZEM”

Czajkowskiego 9

16-020 Czarna Białostocka

(89)
710-36-65

razem.wtz@wp.pl

4

białostocki

Fundacja Nowa Wola

Nowa Wola 89

16-050 Michałowo

(66) 861-77-77

wtz.nowawola@o2.pl

5

bielski

Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej

Żwirki i Wigury 4

17-100 Bielsk Podlaski

(85) 876-71-91

793-759-355

533-177-133

biuro@wtzbielskpodlaski.pl

6

grajewski

Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Społecznych Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Os. Południe 61

19-200 Grajewo

(86) 273-88-17

brak

7

hajnowski

Parafia pw. Św. Trójcy

3-go Maja 63

17-200 Hajnówka

(85) 682-38-03

wtz-hajnowka@o2.pl

8

kolneński

Fundacja Vita Familiae

Wojska Polskiego 48

18-500 Kolno

(86) 278-14-89

wtzkolno@o2.pl

9

łomżyński

Stowarzyszenie Rodzice
Dzieciom Troski Specjalnej

Marianowo 5

18-421 Piątnica

(86) 219-29-80

wtz@srp.pl

wtzmarianowo@o2.pl

10

moniecki

Caritas Diecezji Białostockiej

Al. Niepodległości 3

19-100 Mońki

(85) 716-40-79

wtz.monki@caritas.pl

11

sejneński

Regionalne Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych

1 Maja 2

16-500 Sejny

(87) 517-34-16

rsonsejny@wp.pl

12

siemiatycki

Dom Zakonny Zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Bartosza Głowackiego 2

17-300 Siemiatycze

(85) 656-11-78

790-771-121

wtzsiemiatycze@wp.pl

13

siemiatycki

Stowarzyszenie Pomocy
“Szansa”

Dołubowo 35

17-306 Dziadkowice

664-242-299

(85) 655-02-82

wtz3@spszansa.pl

14

sokólski

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych “Razem”

Piłsudskiego 5

16-100 Sokółka

(85) 711-85-08

wtzsokolka@gmail.com

15

sokólski

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych “Radość Życia”

Gen. Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka

(85) 712-02-85

Stow.wtz.d@wp.pl

16

suwalski

Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Stefa Batorego 25

16-424 Filipów

(87) 569-62-57

wtz@srp.pl

17

wysokomazowiecki

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych

Kozarze 63

18-230 Kozarze

(86) 277-90-04

wtzkozarze@wp.pl

18

wysokomazowiecki

Stowarzyszenie Pomocy
“SZANSA”

Stare Racibory 4

18-218 Sokoły

(86) 476-12-28

665-330-071

wtz2@spszansa.pl

19

zambrowski

Zgromadzenie Sióstr Służek
NMPN

Cmentarna 11

18-305 Szumowo

(86) 476-90-90

wtz.szumowo@op.pl

20

Białystok

Fundacja AC

Storczykowa 7

15-644 Białystok

(85) 742-32-18

wtzac@interia.pl

21

Białystok

Caritas Archidiecezji
Białostockiej

Knyszyńska 12a

15-702 Białystok

(85) 673-13-01

697-020-098

wtz.bialystok@caritas.pl

22

Białystok

Warsztaty Terapii
Zajęciowej  „My Dla Innych”

Transportowa 4

15-399 Białystok

(85) 74-29-138

wtz@mydlainnych.pl

23

Białystok

Spółdzielnia SNB

Kraszewskiego 26/2

15-025 Białystok

(85) 74-56-735

wtz@snb.pl

24

Łomża

Zakłady Spożywcze
“BONA” Sp. z o.o.

Bernatowicza 3

18-400 Łomża

(86) 216-02-64

wtz.lomza@wp.pl

25

Suwałki

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci

Utrata 9

16-400 Suwałki

(87) 566-36-08

wtzsuwalki@neostrada.pl