Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakłady Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim w 2020 r.

 

 

Wykaz zakładów aktywności zawodowej w 2020 r.

Lp.

Nazwa
zakładu aktywności zawodowej

Adres

1.

Zakład
Aktywności Zawodowej ARGENTA

Al. Legionów
145A

18-400 Łomża

2.

Zakład
Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Lipniak 3

16-402 Suwałki

3.

Zakład Aktywności
Zawodowej ,,MY DLA INNYCH”

ul. Antoniuk
Fabryczny 34

15-741
Białystok

4.

Zakład Aktywności Zawodowej Krzyżewo- Centrum
Turystyczno-Rehabilitacyjne

Krzyżewo 30

18-218 Sokoły

5.

Zakład
Aktywności Zawodowej ,,WYTWÓRNIA”

ul. Octowa 2A

15-399
Białystok