Wizyta studyjna do województwa kujawsko-pomorskiego 22-25.05.2017 r.

W dniach 22-25 maja 2017 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna do województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem wizyty była: “Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. Merytoryczna część wizyty studyjnej rozpoczęła się od odwiedzenia Fundacji Wiatrak mieszczącej się w Bydgoszczy. Jest to bardzo prężna organizacja, która prowadzi szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. Następnie uczestnicy udali się do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. Zostały tutaj omówione najważniejsze kwestie dotyczące wsparcia ekonomii społecznej. Kolejnego dnia wizyta rozpoczęła się w Stowarzyszeniu Tilia, które prowadzi m.in., Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Tutaj również zostały omawiane zasady wsparcia podmiotów ekonomii społecznej jakie stwarza wsparcie w OWES-ie. Kolejnym odwiedzonym miejscem była Spółdzielnia Socjalna Spiżarnia Kujawska z Aleksandrowa Kujawskiego, która zajmuje się usługami gastronomicznymi. Spółdzielnia Socjalna została założona przez pięć pań, które znalazły się w trudniej sytuacji ale wspólna działalność pozwoliła wyjść z kryzysu. Ostatnim miejscem było Centrum Integracji Społecznej w Toruniu. Została tutaj przedstawiona działalność Centrum oraz jego cele i zadania. Całość wizyty była pod merytoryczną opieką prelegentów, ekspertów ekonomii społecznej z regionu kujawsko-pomorskiego: Pani Grażyny Burdzy oraz Pani Justyny Górskiej.